Wat is parasomnie?

Parasomnie is een verzamelnaam voor een verschil aan vreemd, abnormaal 
gedrag welke optreden tijdens slaap. Dit gedrag kan variëren van het naar 
adem happen, het praten tijdens de slaap, het bewegen van de ledematen of zelfs het 
lopen tijdens de slaap. Parasomnie is niet te verwarren met een normaal slaaprobleem 
of een slaapstoornis zoals slaapapneu. Hoewel de exacte oorzaak van parasomnie 
onbekend is, wordt gedacht dat het wordt veroorzaakt door een verstoring van het
normale slaap- waakritme. 

Parasomnie is ook een verzamelwoord voor veel slaapstoornissen. Als je last hebt van parasomnie vertoon je ongewoon gedrag tijdens het slapen. Door iets onverwachts te doen tijdens de slaap lijkt het alsof je wakker bent, maar bij het ontwaken kan je je er niets meer van herinneren.

Parasomnie staat voor verschillende slaapstoornissen, zoals:

  • Somniloquy
  • Bruxisme
  • Nachtmerrie
  • Somnambulisme
  • Pavor nocturnus
  • Narcolepsie

Overdag kan je last krijgen van een moe gevoel, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen en een lager concentratievermogen.

Wil je meer weten over slaapstoornissen? Check dan dit artikel: Slaapstoornissen en hun symptomen


Sommige mensen lijken gevoeliger voor dit soort aandoeningen te zijn dan anderen en 
het kan ook worden veroorzaakt door stress, angst, medicijnen of andere aandoeningen. 
De meest voorkomende vorm van parasomnie is slaapwandelen. Dit kan variëren van het 
naar adem happen tijdens de slaap, het praten tijdens de slaap, of het lopen tijdens de slaap. 
Slaapwandelen kan worden veroorzaakt door stress, angst, medicijnen of andere aandoeningen. 
Als uw kind slaapwandelt, is het belangrijk om te proberen de oorzaak te achterhalen en deze 
te behandelen, zodat het slaapwandelen kan worden voorkomen. 

Parasomnie is een ernstige aandoening die ernstige gevolgen kan hebben als ze niet wordt 
behandeld. Als u of uw kind symptomen van parasomnie vertoont, is het belangrijk om dit 
met uw arts te bespreken, zodat een adequate diagnose en behandeling kan worden geboden.Reactie plaatsen