Wat is Somniloquy?

Wat is Somniloquy eigenlijk? Somniloguy is een slaapstoornis waarbij je praat en/of geluiden maakt tijdens de slaap. Praten tijdens het slapen behoort tot de categorie Parasomnieën, een verzamelnaam voor afwijkend gedrag dat men vertoont tijdens de slaap. Ondanks het feit dat Somniloguy tot de slaapstoornissen behoort is praten tijdens de slaap geen aandoening of ziekte. Wel kan Somniloguy voorkomen bij  meerdere personen uit 1 familie en genetisch bepaald zijn.  

Somniloguy komt het meest voor bij kinderen, zo'n 50% van de kinder praat tijdens het slapen, ten opzichte van ongeveer 5% van de volwassenen. Kinderen die praten in hun slaap groeien daar meestal overheen naarmate ze ouder worden. 

Bij volwassenen heeft praten tijdens de slaap vaak te maken met onderliggende factoren, zoals: ziekte, stress, angstgevoelens of zorgen. Wanneer volwassen personen praten in hun slaap kan dat in de vorm van mompelen zijn of er kunnen zelfs hele verhalen verteld worden. In ieder geval is het geen ernstig probleem en het is ook niet schadelijk voor de gezondheid. 

Wel kan het je een vervelend gevoel geven, omdat je niet weet wat je allemaal zegt tijdens het slapen. Indien dat het geval is zijn er tips beschikbaar om het praten tijdens de slaap te verminderen. Reactie plaatsen