Wat is Rem-sleep behaviour disorder?

Een REM-sleep behaviour disorder (RBD) is een slaapstoornis die zich voordoet tijdens de REM-slaap. Normaal droom je gedurende de REM-slaap en zijn de spieren verlamd. Bij deze stoornis raken de spieren juist niet verlamd, waardoor je in staat bent om alles uit te voeren waar je  op dat moment over droomt.

Deze slaapstoornis is een vorm van parasomnie. Dit staat voor afwijkend gedrag tijdens de slaap.

Er is geen duidelijke oorzaak voor deze slaapstoornis. Er is geen behandeling beschikbaar voor REM-sleep behaviour disorder. Wel kan er worden gekeken naar een behandeling die erop gericht is om zo min mogelijk last te hebben van de symptomen van deze slaapstoornis.

Reactie plaatsen