Wat wordt er bedoeld met een slaappatroon?

Met een slaappatroon wordt er in de regel gedoeld op een vast patroon. Door in een periode van 24 uur te kijken naar de momenten van inslapen en wakker worden, wordt het slaappatroon bepaald. Er wordt naar de totale slaapduur en het slaap-stadium binnen de periode van 24 uur gekeken.

biologische-klok

Het slaappatroon bestaat uit vier tot vijf blokken van telkens 1,5 tot 2 uur. Elk blok is onderverdeeld in verschillende fases:

  1. de sluimerfase
  2. de lichte slaapfase
  3. de diepe slaapfase
  4. de droom slaapfase

Deze vier slaapfasen vormen samen een slaapcyclus.

Reactie plaatsen