Wat is de sluimerfase?

Als je een gezond slaappatroon hebt doorloop je 4 verschillende slaapfasen. De sluimerfase is een overgangsfase waarin we ons tussen de fases van waken en slapen bevinden. In deze fase heb je moeite om je ogen op te houden en neemt de hersenactiviteit langzaam af. Uiteindelijk zal je in slaap vallen.

Deze fase is de eerste van de 4 verschillende slaapfasen die samen een gehele slaapcyclus vormen. Deze sluimerfase valt onder de Non REM-slaap.

sluimerfase

Hieronder de vier verschillende slaapfasen op een rijtje:

  1. sluimerfase;
  2. lichte slaapfase;
  3. diepe slaapfase;
  4. droom slaapfase.
Reactie plaatsen