Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een relatief nieuwe techniek die gebruikt wordt om neuropsychologische stoornissen te behandelen. Het is een non-invasieve therapie die de hersenen helpt om de normale hersenactiviteit te herstellen. Het is een wetenschappelijke methode die zich richt op het veranderen van hersenactiviteit.

Neurofeedback maakt gebruik van zogenaamde elektro-encefalogram (EEG) technologie om de 
hersenactiviteit te monitoren. Deze technologie helpt bij het identificeren van abnormale patronen 
in de hersenactiviteit, die vervolgens gebruikt worden om de hersenen te helpen bij het herstellen van voor de hersenen normale patronen.

Er wordt bij het toepassen van deze techniek vanuit gegaan dat de hersenen geconditioneerd kunnen worden. Dit wil zeggen dat er invloed uitgeoefend kan worden op de hersenen en dat de hersenen nieuwe patronen aan kunnen leren. Het is gebaseerd op het principe dat indien de hersenactiviteit verandert, de klachten ook veranderen. Door afwijkende hersenactiviteit te meten en dit in beeld te brengen, kunnen patronen herkend en verbeterd worden. Klachten kunnen hierdoor verminderen en zelfs verdwijnen. Er zijn geen bijwerkingen van neurofeedback bekend.

Neurofeedback wordt meestal gebruikt om te helpen bij het verminderen van symptomen 
van ADHD, angst, depressie, stress, slaapproblemen, fobieën en andere psychologische stoornissen. 

Het kan ook ingezet worden om het geheugen te verbeteren, het concentratievermogen te verhogen, beter te leren, anders om te gaan met emoties en om de prestaties op school / studie  of werk te verbeteren. 

De techniek werkt door een kleine elektrode te plaatsen op de hoofdhuid, waarmee de hersenactiviteit 

gemeten wordt. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om visuele of auditieve feedback te bieden aan de patiënt,deze feedback is afhankelijk van de hersenactiviteit die gemeten wordt. 

Als de hersenactiviteit verandert zal de feedback ook veranderen. De feedback die de patiënten 

ontvangen, helpt hen om hun hersenactiviteit te controleren, waardoor ze beter in staat zijn om hun 

symptomen te reguleren. 

Neurofeedback is een effectieve behandeling die veel voordelen heeft voor mensen met psychologische stoornissen. De resultaten komen meestal binnen enkele maanden na de behandeling. Neurofeedback is een krachtige therapie die veel voordelen biedt en kan helpen bij het verminderen van psychologisch lijden. Het is een effectieve methode waarmee mensen hun symptomen kunnen verminderen 
en hun leven kunnen verbeteren.

Reactie plaatsen