slaapproblemen-kinderen

Slaapproblemen bij kinderen

Bij kinderen zijn slaapproblemen pas ernstig als ze het normale functioneren van een dag negatief beïnvloeden. Net hetzelfde als bij de volwassenen dus. Wel zijn er enkele problemen die typisch bij een kind horen. Deze bespreken we dan ook graag met je.

Bedplassen

Bedplassen is niet leuk voor jou en ook niet voor jouw kind. Voor bedplassen staat echter geen leeftijd.

Bij bedplassen spelen deze 3 medische factoren een rol:

  • “Een diepe slaper”. Men wordt niet gemakkelijk wakker, zelfs niet met een volle blaas.
  • Meer productie van urine ’s nachts dan wat de blaas aankan.
  • Een nachtelijke overactieve blaas: de blaasspier trekt plots en onbewust samen, zelfs als de blaas niet helemaal vol is.

Zelden is er een psychologische oorzaak voor bedplassen.

Het is van groot dat je jouw kind niet beschuldigt, vernedert of straft. Toon begrip en leg jouw kind uit waarom hij nog bed plast.

Het is ook verstandig om je kind ’s avonds niet meer te veel te laten drinken, maar stimuleer juist om ’s morgens meer te drinken.

Daarnaast is het aan te raden om je kind vlak voor het naar bed gaan nog even te laten plassen. Neem dit mee in het standaard bedritueel.

Ook zijn er tal van behandelingen mogelijk, denk aan een drink en plasschema’s, een beloning en een plaswekker.

Nachtelijke Angstaanvallen

De medische term hiervoor is ‘pavor nocturnus’ en komt het vaakst voor bij kinderen van 3 tot 12 jaar, vaker bij jongens dan meisjes.

De oorzaak is niet bekend maar het is waarschijnlijk dat 1 deel van de hersenen nog in slaaptoestand is terwijl het andere deel wakker is. Het deel dat wakker is, is het deel waar het bewegen en spraak wordt geregeld. Dit zorgt ervoor dat kinderen tijdens hun aanval kunnen gillen, huilen en bewegingen kunnen maken.

Doordat het deel van de hersenen waarmee kinderen voelen, horen en informatie opslaan nog in slaap is, maakt dat kinderen tijdens de aanval niet reageren op het geruststellen door de ouders.

Kinderen hebben meestal ook geen herinnering van hun angstaanval.

Slaapwandelen

Dit is een slaapprobleem dat vaak voor komt bij kinderen. 1 Op de 3 kinderen heeft er wel eens last van gehad.

Ze komen dan tijdens hun slaap uit bed en wandelen al slapend door het huis heen.

Slaapwandelen wordt ook wel somnambulisme genoemd, dit komt van de Latijnse woorden somn, wat slaap betekent en ambulisme wat vertaald kan worden als slapen

De oorzaak van slaapwandelen is niet goed bekend. Het is waarschijnlijk dat erfelijke aanleg een rol speelt. In de familie zijn er dan vaak meerdere mensen die er last van hebben (gehad).

Bepaalde medicatie kan ervoor zorgen dat het slaapwandelen verergert of getriggerd wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slaapmedicatie, antidepressiva, antipsychotica en de zogenaamde bètablokkers.

Slaapwandelen ontstaat meestal één tot twee uur nadat de kinderen in slaap zijn gevallen. Ze bevinden zich dan nog niet in Rem-slaap en zitten waarschijnlijk in de fase vlak ervoor, dus in de diepe slaap.


Kinderen die slaapwandelen gaan meestal eerst rechtop in bed zitten. Sommigen blijven gewoon zitten, anderen stappen uit bed en gaan dan aan de wandel.

Alhoewel kinderen die slaapwandelen hun ogen open hebben, zijn ze niet wakker. De meeste kinderen hebben een afwezige blik, het lijkt alsof ze in trance zijn. Soms reageren kinderen wel op hun omgeving en kunnen ze ook wat mompelen wanneer ze een vraag gesteld wordt. Echter is het vaak heel moeilijk om kinderen tijdens het slaapwandelen wakker te maken.

Meestal duurt het slaapwandelen een aantal minuten tot een half uur. Wanneer kinderen naar hun bed begeleid worden gaan ze daar weer rustig verder slapen.

De volgende ochtend hebben de kinderen geen herinnering meer aan hun nachtelijke tocht.

Er wordt er meestal niet voor gekozen om kinderen te behandelen voor slaapwandelen omdat ze er zelf geen hinder van ondervinden.

Ook is het niet gevaarlijk voor kinderen om zich te verwonden want meestal lopen ze zeer rustig. Wel is het verstandig om een hekje bij de trap te plaatsen, ook al gaat dit meestal goed tijdens het slaapwandelen. Kinderen op oudere leeftijd die slaapwandelen durven nogal eens naar buiten te glippen, dus is het verstandig om de voordeur steeds op slot te doen en de sleutel veilig weg te bergen.

Reactie plaatsen